Báo giá quảng cáo

1. Báo giá quảng cáo kênh HTV7(tải file báo giá tại đây)

2. Báo giá quảng cáo kênh VTC1(tải file báo giá tại đây)

3. Báo giá quảng cáo kênh VTVCAB16(tải file báo giá tại đây)