Gấu Bear vui tính

Trailer

5

Synopsis

"ABC Bear là một seri phim về chú gấu ABC và những những người bạn, chú rối Iggi, chú bò Mooh, chú chim cánh cụt Pim và chú ếch Splasho. Cùng nhau, họ lên đường đi khắp thế giới để biểu diễn cho những khán giả nhí"

Broadcast Schedule