Hành động

Tướng quân tại thượng

Mật danh

Đế chế El Capo

Sự trả thù