Limon và Oli

Trailer

Synopsis


Limon and Oli kể về 2 người bạn thân, Limon và Oli. Họ sẽ cùng nhau trải qua những tình huống nhẹ nhàng, thú vị trong cuộc sống. Qua đó, các em nhỏ có thể học được những bài học quý báu trước khi tới trường.

Broadcast Schedule